REGLEMENT

Tijdens Wouw on the Beach gelden een paar spelregels, om het plezier en de veiligheid van iedereen te waarborgen De volgende spelregels worden gehanteerd:

  • Toegang tot en het deelnemen aan de wedstrijden op de speelvelden van Wouw on the Beach is geheel op eigen risico.
  • Alle deelnemers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, het horeca­personeel en/of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen.
  • De organisatie, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) behoudt zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen.
  • Schade aan eigendommen van Wouw on the Beach zoals boarding, tent, meubilair, strandstoelen, netten, spelmaterialen etc., zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
  • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rondom de speelvelden. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
  • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
  • Het is verboden voor deelnemers en bezoekers om de volgende zaken mee te nemen of in bezit te hebben in de feesttent: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen.
  • Alcohol wordt alleen verstrekt aan 18 jaar en ouder. Legitimatie is verplicht. 
  • De organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.